JIP!

Dit verandert er in 2024 op de woningmarkt

Door JIP makelaars

Het einde van het jaar nadert, en 2024 staat op het punt te beginnen. Net als in voorgaande jaren zullen er ook in het nieuwe jaar veranderingen plaatsvinden op het gebied van huizen en hypotheken. Zo zal de jubelton helemaal verdwijnen en zullen de NHG-grens en de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling stijgen. Maar wat betekenen deze veranderingen voor jou als huizenbezitter of voor jouw zoektocht naar een nieuwe woning?

Afschaffing van de jubelton

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, wordt vanaf 1 januari 2024 volledig afgeschaft. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft naar verwachting wel bestaan. In 2023 was dit bedrag €28.947. Deze schenking mag vrij besteed worden. 

Bovengrens NHG stijgt naar €435.000

Wanneer je een hypotheek met NHG afsluit loop je als consument minder risico’s en profiteer je vaak van een lagere rente. Op dit moment kunnen mensen gebruik maken van NHG wanneer zij een huis kopen met een maximale waarden van €405.000. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar €435.000. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG €461.100. De verhoging van de NHG vergroot het bereik en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% over het hypotheekbedrag.

Overdrachtsbelasting blijft in 2024 hetzelfde

Het huidige algemene tarief voor de overdrachtsbelasting, dat in 2023 10,4% was, blijft in 2024 ongewijzigd. Dit geldt ook voor het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling van 0%

Verhoging woningwaardegrens naar € 510.000 in 2024

Een van de cruciale criteria om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling is de woningwaardegrens, deze grens geeft aan dat de koopsom een bepaalde limiet niet mag overschrijden. Voor 2024 wordt deze grens verhoogd van € 440.000 in 2023 naar € 510.000, een flinke stijging! De woningwaardegrens geldt voor de totale waarde van de woning en de daaraan gekoppelde rechten, inclusief aanhorigheden (zoals tuin, schuur of garage). Om van de verhoging te kunnen profiteren, moet de overdracht van de woning na 31 december 2023 plaatsvinden.

Ben jij starter op de woningmarkt en ligt jouw budget tussen de € 440.000 en € 510.000? Dan kan het verstandig zijn om pas in het nieuwe jaar een woning aan te kopen. Je bespaart dan 2% overdrachtsbelasting; een besparing die kan oplopen tot ruim € 10.000. 

Hillen-aftrek daalt naar 80,01% in 2024

De Hillen-aftrek, die is gerelateerd aan het hebben van weinig of geen eigenwoningschuld, daalt in 2024 van 83,34% naar 80,01%. Huizenbezitters die nu nog onder de wet vallen, betalen elk jaar steeds iets meer eigenwoningforfait.

Nieuwe vermogensrendementsheffing (box 3)

Er wordt gewerkt aan een nieuwe vermogensrendementsheffing (box 3) die naar verwachting op 1 januari 2027 zal worden ingevoerd. Tot die tijd geldt een overbruggingsperiode waarin banktegoeden gunstiger worden belast dan overige bezittingen. Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 34% in 2024.

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000

Tot en met 2030 wil het (demissionaire) kabinet 981.000 nieuwe woningen realiseren, waarvan twee derde van de woning betaalbaar moet zijn. Tot dit jaar gold de oude NHG-grens van € 355.000 als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoning wordt aangeduid. Door de sterke stijging van de NHG-grens was deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. Per 2024 wordt de huidige betaalbaarheidsgrens geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Dit betekent dat de betaalbaarheidsgrens per 1 januari 2024 wordt verhoogd naar € 390.000. 

Vaste huurcontracten worden weer de norm

Een vast huurcontract wordt in 2024 weer de norm. Daarmee krijgen huurders weer dezelfde zekerheden als voor 2015. Tijdelijke verhuur mag straks alleen in een beperkt aantal gevallen. Wie gaat samenwonen, mag het eigen huis onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. Een andere uitzondering betreft eigenaren die hun huis tijdelijk willen verhuren, totdat er eerstegraads bloedverwanten (kinderen of ouders) in trekken. Verder voorziet het voorstel in tijdelijke verhuur, als iemand tijdelijk in het buitenland gaat werken of studeren.

Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

De eigen bijdrage voor huurtoeslag wordt in 2024 verlaagd met € 34,67 per maand om de stijging van armoede, vooral onder gezinnen met kinderen, te verminderen. Dit resulteert in een verhoging van € 34,67 per maand (€ 416,04 per jaar) in de huurtoeslag ten opzichte van 2023.

Zoals je leest gaat er komend jaar heel wat veranderen op het gebied van wonen, huren en hypotheken. Wil je hier nou meer over weten of wil jij meer weten over het kopen, huren of verkopen van een huis? Wij komen graag bij je langs om al jouw vragen te beantwoorden.

Artikel delen

Blog & Vlog

Bij JIP makelaars delen we graag onze verhalen, kennis en ontwikkelingen met jou.
Daarom schrijven wij blogs en maken we vlogs.

Nieuw
JIP! Door JIP makelaars

Een woning met een minder goed energielabel verduurzamen? Houd hier rekening mee!


Het kopen van een oudere woning heeft vaak als nadeel…

Lees verder..
JIP! Door JIP makelaars

Het kopen van een woning financieel voorbereiden


Het kopen van een woning gaat is makkelijker wanneer je…

Lees verder..
×