JIP!

JIPPIE VERKOCHT! Maar wanneer is de verkoop van mijn huis definitief?

Door JIP makelaars

Nadat je akkoord bent gegaan met een bod van de koper is jouw woning nog niet officieel verkocht. Een mondeling akkoord is namelijk niet voldoende voor het kopen of verkopen van een woning. Maar wanneer heb jij als verkoper die zekerheid wel? Bij het kopen en het verkopen van een woning zijn grote (financiële) belangen gemoeid. Dit is een van de redenen waarom je een makelaar inschakelt, deze bewaakt voor jou het proces. Als verkoper heb je pas na het zetten van de handtekeningen bij de notaris 100% zekerheid dat je huis overdragen wordt aan de nieuwe eigenaar. Gelukkig krijg je al veel eerder zekerheid over de definitieve verkoop van jouw woning. 

Waarom geldt het schriftelijkheidsvereiste?

In de wet is vastgelegd dat een mondelinge overeenstemming bij aankoop of verkoop van een woning door een natuurlijk persoon niet rechtsgeldig is. Als een rechtspersoon (iemand namens een bedrijf) de aankoop doet, geldt dit wettelijke schriftelijkheidsvereiste niet. De makelaar maakt meestal een koopovereenkomst die getekend moet worden door de koper(s) en de verkoper(s). Een mondelinge overeenstemming is dus pas stap één in het (ver)koopproces.

Wat staat er in de koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd. De koper laat bijvoorbeeld een voorbehoud opnemen. Met dit voorbehoud kan de koper nog onder de overeenkomst uit als hij bijvoorbeeld de financiering niet rondkrijgt. Of de koper laat de definitieve koop nog afhangen van uitkomsten van een bouwkundige keuring. De datum van overdracht wordt ook gelijk schriftelijk vastgelegd. Na het tekenen van de koopovereenkomst is de verkoop definitief voor de verkopers. De kopers kunnen nog wel onder de overeenkomst uit binnen de drie dagen bedenktijd of aan de hand van een door hen opgenomen voorbehoud.

Kopers hebben een bedenktijd

Nadat de kopers het door alle partijen ondertekende koopovereenkomst hebben ontvangen, hebben ze nog recht op drie dagen wettelijke bedenktijd. Binnen deze drie dagen kunnen de kopers zonder opgave van reden nog onder de afgesloten overeenkomst uit. De drie dagen bedenktijd gaat in om 00.00 uur na het ontvangen van het getekende exemplaar.

Voorbehouden maken de verkoop nog onzeker

Het meest gebruikte voorbehoud in een koopovereenkomst is het financieringsvoorbehoud. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper vaak nog 6 tot 8 weken voor het regelen van de hypotheek. De uiterste datum waarop het financieringsvoorbehoud verloopt nemen wij op in de koopovereenkomst. Tot deze datum heeft de koper de tijd om de financiering te regelen. Na het bereiken van deze datum is de koop definitief. Ook als de koper niet heeft aangegeven dat de financiering wel of niet rond is. Een ander voorbehoud is het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring. Afhankelijk van de uitkomst van deze keuring kan door de koper van de koop afgezien worden. 

Na de handtekening bij de notaris is het definitief

Op de datum van de overdracht wordt de leveringsakte (overdrachtsakte) ondertekend bij de notaris. Hierbij zijn de kopers en de verkopers aanwezig. In de leveringsakte is vastgelegd wie de nieuwe eigenaar van het huis wordt. De verkopers dragen het eigendom hiermee over aan de kopers. De akte is opgesteld door de notaris en na het ondertekenen zorgt de notaris voor de inschrijving in het Kadaster. De woning is nu officieel overgedragen aan de kopers. 

Artikel delen

Blog & Vlog

Bij JIP makelaars delen we graag onze verhalen, kennis en ontwikkelingen met jou.
Daarom schrijven wij blogs en maken we vlogs.

Nieuw
JIP! Door JIP makelaars

Een woning met een minder goed energielabel verduurzamen? Houd hier rekening mee!


Het kopen van een oudere woning heeft vaak als nadeel…

Lees verder..
JIP! Door JIP makelaars

Het kopen van een woning financieel voorbereiden


Het kopen van een woning gaat is makkelijker wanneer je…

Lees verder..
×