image

Verplichting energielabel ook bij publicatie van BOG

Door Bryan Nijstad

Bij oplevering, verkoop of verhuur zijn vastgoedeigenaren verplicht om een geldig (definitief) energielabel te overhandigen. Het is daarnaast verplicht om de energielabelklasse van een gebouw te vermelden wanneer het in de commerciële media te koop of te huur wordt aangeboden. Denk hierbij aan adverteren op Funda in business of op de website van de makelaar. 

Op deze advertentieverplichting wordt sinds januari 2022 gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en er kan een boete opgelegd worden indien hier niet aan wordt voldaan.

Het energielabel is verplicht voor utiliteitsgebouwen zoals kantoor-, gezondheids- en overheidsgebouwen.

Uitzonderingen

Voor onderstaande gebouwen is geen energielabel nodig:

  • beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale/gemeentelijke monumentenverordening
  • gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën
  • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m²
  • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen)
  • gebouwen die maximaal 2 jaar in gebruik zijn zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen
  • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages.

Wat doet JIP in business?

Wij controleren op de aanwezigheid van het energielabel en informeren opdrachtgever al aan het begin van het verhuur-/verkooptraject. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen zoals hierboven omschreven.

Contact
×